Web-in-Box

Den här webbplatsen anpassar sig efter alla skärmstorlekar, så oavsett om du besöker den från din dator, surfplatta eller smartphone så visas innehållet på ett tillgängligt sätt.

Vill du också ha en snygg och smart hemsida? → webinbox.se

Om oss

  • Plaståtervinning i Wermland AB

Plaståtervinning i Wermland AB har idag ett 40-tal anställda som arbetar för ett kretsloppssamhälle där vi återvinner avfall. Vi är ett av få företag i sitt slag som tar emot utsorterad plast.

Historik

1980 startades Plaståtervinning i Åmotfors i Värmland.

1984 behövde Plaståtervinning mer plats och flyttade till Gördsbyn, Arvika, där ett sågverk lades ner och man fick utrymme till sin expansion.

1989 började Plaståtervinning tillverka säckar av sitt återvunna material.

1993 fick Sverige sin lagstiftning om producentansvar.

1996 inledde Plaståtervinning ett samarbete med Plastkretsen, som är det bolag som organiserar insamlingen av de plastförpackningar som omfattas av producentanvar. Plaståtervinning startade en första handsortering av plastförpackningar för Plastkretsens räkning.

1997 flyttades handsorteringen till Deje i Deje bruks gamla lokaler.

1998 etablerade Plaståtervinning tillverkning på Dagö i Estland och flyttade all produktion av säckar dit.

2006 upphörde samarbetet med Plastkretsen. All sortering flyttades till Automat sortering i Tyskland.

2007 inleddes ett samarbete med TMR som är en konkurrent till Plastkretsen.

2015 såldes estlandverksamheten till Biobag International. Dagöplast har under tiden vuxit till 100 personer och producerar 8000 ton.

2015 deltog Plaståtervinning även i en innovationsupphandling av ett alternativ till kreosotinpregnerade träsliprar för Trafikverket och erhöll uppdraget att skapa en sliper baserad på de förpackningar som insamlas genom producentansvaret. Plaståtervinning samarbetar med TMR i projektet.

2016 är de första plastsliprarna framme och  förläggs i banvallen i maj månad. Slipertillverkningen är utförd enligt en amerikansk standard AREMA, American Railway Engineering.

Certifiering

Vi är certifierade av EuCertPlast, ett certifierings- och granskningssystem för plaståtervinnare i EU som bla. säkerställer att återvinningensprocessen är miljövänlig och att den återvunna plasten håller god kvalitet. Ladda ner certifikatet »

EuCertPlast