Web-in-Box

Den här webbplatsen anpassar sig efter alla skärmstorlekar, så oavsett om du besöker den från din dator, surfplatta eller smartphone så visas innehållet på ett tillgängligt sätt.

Vill du också ha en snygg och smart hemsida? → webinbox.se

Trafikverket testar Plaståtervinning i Wermlands sliprar av återvunnen plast

I vår börjar Trafikverket testa nya typer av sliprar. Målet är att hitta alternativ till träsliprar impregnerade med kreosot som är bättre för miljön och människors hälsa. Plaståtervinning i Wermland AB har fått uppdraget att skapa en sliper baserad på de förpackningar som insamlas genom producentansvaret.

Efter den sista april 2018 kan det bli aktuellt med ett EU-förbud mot att använda kreosot som impregneringsmedel.

- Miljöaspekten är viktigast. Den alternativa slipern måste vara bättre ur miljösynpunkt annars är den inget alternativ, säger Anders Hammar, specialist på spårkomponenter i Trafikverket.

Testet är en del i en så kallad innovationsupphandling. De alternativa sliprarna ska testas i minst ett år och efter en utvärdering kommer ytterligare ett test att göras med ett större antal sliprar.

Läs mer: https://via.tt.se/pressmeddelande/nya-sliprar-vinst-for-miljo-och-halsa?publisherId=44450&releaseId=233771