• PET-flaskan får nytt liv som järnvägssliper

Konsten att återvinna plast


Senaste nytt

Återvunnen plast blir nya produkter

Plasten vi återvinner blir i slutändan nya produkter, som exempelvis järnvägssliprar och bärkassar.

Producentansvar

Plaståtervinning i Wermland AB är ett av få företag i Sverige som tar emot plastförpackningar som samlats in via det så kallade producentansvaret.

Vad innebär producentansvaret?

Vad innebär producentansvaret?