• PET-flaskan får nytt liv som järnvägssliper

Konsten att återvinna plast


Senaste nytt

Luleå blir pilotprojekt för Jernhusens miljösatsning

Jernhusen lägger järnväg på slipers av återvunnet plastemballage. Plast blir plötsligt en miljöhjälte då slitna slipers kan gjutas om och på så vis återvinnas om och om igen. Pilotprojektet sker i Luleå där 1 200 plastslipers läggs ut.

Återvunnen plast blir nya produkter

Plasten vi återvinner blir i slutändan nya produkter, som exempelvis järnvägssliprar och bärkassar.

Producentansvar

Plaståtervinning i Wermland AB är ett av få företag i Sverige som tar emot plastförpackningar som samlats in via det så kallade producentansvaret.

Vad innebär producentansvaret?

Vad innebär producentansvaret?