• PET-flaskan får nytt liv som järnvägssliper

Konsten att återvinna plast


Senaste nytt

Trafikverket testar Plaståtervinning i Wermlands sliprar av återvunnen plast

I vår börjar Trafikverket testa nya typer av sliprar. Målet är att hitta alternativ till träsliprar impregnerade med kreosot som är bättre för miljön och människors hälsa. Plaståtervinning i Wermland AB har fått uppdraget att skapa en sliper baserad på de förpackningar som insamlas genom producentansvaret.

Återvunnen plast blir nya produkter

Plasten vi återvinner blir i slutändan nya produkter, som exempelvis järnvägssliprar och bärkassar.

Producentansvar

Plaståtervinning i Wermland AB är ett av få företag i Sverige som tar emot plastförpackningar som samlats in via det så kallade producentansvaret.

Vad innebär producentansvaret?

Vad innebär producentansvaret?